Ikke helt fornøyd med statsbudsjettet

Norges idrettsforbund syntes årets statsbudsjett er bra, men ikke bra nok. En pen måte å si i fra til myndighetene at de rett og slett er misfornøyd med årets fordeling av godene.

«Bra, men ikke bra nok» var overskriften vi kunne se på forbundets nettside etter at regjeringen hadde lagt frem statsbudsjettet. Med tanke på kommende år, ville det nok vært feil å si seg fornøyd med øremerkede midler til norsk idrett. For alle involverte i idrettsnorge vet hva det koster. Men til tross for at forbundet tildels er misfornøyd med budsjettet, erfarer vi at flere parter i idretten ser positive sider også.

 

Økt kompensasjon for moms

Et moment er at det er en økning i ordningen med kompensasjon for vare- og tjenestemoms, som er satt til 134 millioner kroner, er langt mer en prisveksten skulle tilsi. Idrettspresident Tom Tvedt er likevel ikke fornøyd med tanke på deres krav om at frivilligheten må kompenseres fullt ut.

 

Utvikling av idrettsanlegg får seg en trøkk

Den kanskje mest negative siden ved årets budsjett for idrettslagene som prøver å bygge opp nye anlegg, er nok det lave beløpet for kompensasjon for anleggsbygging. I år er det søkt for 304 millioner kroner, mens regjeringens forslag for 2019 lyder på bare 189,4 millioner kroner. For inneværende mangler det 20 millioner kroner, noe som fører til økt etterslep på anlegg.

 

Funkisidrett for heller ikke nok

Det ser ikke ut til at det er satt av tilstrekkelig med midler til idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser til neste år heller. I år var sekken tom allerede i august. Selv om summen er satt til 50,5 millioner kroner for 2019, ser det ikke ut til å være nok til å dekke neste års aktivitet for funkisidretten.

 

Næringspolitiske viktige virkemidler

Og vi snakker da om internasjonale arrangementer som regjering anerkjenner. Håpet er at mange kan nyte godt av støtte til internasjonale arrangementer og at penger og erfaringer kunne tilbakeføres til særforbundene og idrettslag som står som arrangør.

 

Alle skal ha mulighet til å holde på med idrett

Det blir derfor satt av mer penger til tiltak for å sikre barn fra familier med lav inntekt å delta på fritidsaktiviter, og da også idrett. Dette har i lang tid vært høy prioritering i norsk idrett, og tildelingen applauderes av forbundet. Statsbudsjettforhandlingene er i full gang og statsminister Erna Solberg opplever nå å få mange gode tilbakemeldinger fra norske organisasjoner. Men om Norges idrettsforbund er en av dem, har vi ingen informasjon om.

 

Previous Article

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ukens video

Ski Orienteering in Swedish Lapland

Today we have 6 months left until the opening of the World Ski Orienteering Championships on March 19th 2019. Now we long for sunny winter days, exiting courses and great competitions!

Slået op af World Ski Orienteering Championships 2019 i Onsdag den 19. september 2018

Arkiv